Oferuję m. in.: 

 • sporządzanie wniosków o płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie); 
 • sporządzanie wniosków i planów działalności rolnośrodowiskowej (rolnictwo ekologiczne, zrównoważone i inne); 
 • ekspertyzy przyrodnicze do pakietów 4 i 5 Programu Rolnośrodowiskowego; 
 • sporządzanie dokumentacji do działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych (m. in. zakup maszyn i urządzeń); 
 • inne wnioski z PROW; 
 • szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin; 
 • atestacja opryskiwaczy; 
 • doradztwo technologiczne w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym.

Zapewniam:

 • profesjonalną obsługę;
 • pomoc doświadczonych doradców;
 • fachowe doradztwo;
 • indywidualne podejście do każdego Klienta.