Bakałarzewska 19, 16-400 Suwałki
Wsparcie dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Tylko do 8 lipca, rolnicy, którzy czasowo zaprzestali produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich gospodarstw.

Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu, mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wysokość wsparcia zależy od liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych lub poddanych ubojowi, okresu, w którym gospodarstwo było wyłączone z produkcji drobiu oraz ryczałtowej stawki wsparcia określonej dla poszczególnych gatunków drobiu.

Ryczałtowe stawki wsparcia do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:

  • 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 186 598 szt.;
  • 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 474 567 szt.;
  • 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 246 131 szt.;
  • 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 4 622 szt.;
  • 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 55 307 szt.;
  • 0,28487484 zł za dzień za indyka - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 485 343 szt.

Wnioski o wsparcie należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej do 8 lipca 2019 r.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne

ARiMR

Moje usługi

Fachowe doradztwo »

Z sukcesem obsłużyłem wiele gospodarstw rolnych. Zdobyte doświadczenie wykorzystuję w 100% w sprawach moich klientów.

Indywidualne podejście »

Do każdej sprawy i  każdego klienta podchodzę nieschematycznie. Swoje działania dostosowuję do unikalnych potrzeb rolników.

Pomoc w uzyskaniu dotacji UE »

Skutecznie pomagam rolnikom w województwie podlaskim i w całej Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Profesjonalna obsługa »

Moje doświadczenie poparte jest certyfikatem doradcy rolnego, rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego.